برگزاری جلسه آموزشی سامانه سپند جهت مدیران شرکت های سرویس مدارس دزفول

در راستای هماهنگی های لازم در خصوص نحوه بهره برداری از سامانه سپند ویژه شرکت های سرویس مدارس جلسه ای با حضور مدیرعامل سازمان، نماینده آموزش و پرورش شهرستان دزفول و مدیران شرکت های سرویس مدارس در محل سالن جلسات آموزش و پرورش برگزار گردید.

در این جلسه آموزشی که ویژه مدیران شرکت برگزار گردید پس از معرفی سامانه سپند و مزایای آن توسط مدیرعامل سازمان، نماینده سازمان نیز به تشریح این سامانه و نحوه ثبت نام شرکت ها و رانندگان شرکت در این سامانه پرداخت و مدیران شرکت ها نیز سؤالات خود را در این زمینه مطرح و پاسخ خود را دریافت نمودند. و مقرر گردید که تمامی مدیران شرکت اقدام به ثبت نام در این سامانه نمایند و تمامی رانندگان تحت پوشش خود را نیز ملزم به ثبت نام در این سامانه نمایند.

یادآور میشود سامانه پایش ناوگان دانش آموزی (سپند) با هدف ایجاد رضایت خاطر برای خدمات گیرندگان این حوزه و تاکید به اهمیت ارائه خدمات با کیفیت در جامعه دانش آموزان ایجاد گردیده و با نگاه ویژه به این نوع از حمل و نقل درون شهری بدنبال تامین خواستگاه والدین دانش آموزان با رویکردی عدالت محور و درخور و شایسته دانش آموز ایرانی میباشد. با توجه به بسیاری از نا بسامانی های خدماتی حوزه حمل و نقل دانش آموزان و لزوم اجرای آیین نامه و دستورالعمل های تدوین شده ، این سامانه ضمن ایجاد وحدت رویه در حوزه های اجرایی شهرها ، با همکاری و پشتبانی دو نهاد ملی وزارت آموزش و پرورش و پلیس راهور از جانب اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور برنامه ریزی گردیده است.