اطلاعیه:

به اطلاع مالکین تاکسی شهری بنزینی می رساند در صورت تمایل به دوگانه سوز نمودن تاکسی خود و لزوم دریافت اطلاعات متقاضیان شایسته است جهت ثبت نام تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۱۶ با در دست داشتن کارت شهری و کارت خودرو به امور اداری سازمان مراجعه نمایند.