خدمت رسانی تاکسی های بی سیم شهرستان دزفول به شرکت کنندگان در راهپیمایی روز قدس

رانندگان دو شرکت تاکسی بی سیم سیر و سفیر دز (۱۸۳۳) و قاصدک سیمین (۱۸۴۴) با حضور در مقابل مصلی امام علی شهرستان دزفول در گرمای شدید و طاقت فرسای دزفول اقدام به خدمت رسانی و جابجایی شرکت کنندگان در راهپیمایی روز قدس نمودند.

در این بین تعدادی از رانندگان به صورت خودجوش برخی از مسافران سالمند و ناتوان را به صورت رایگان به مقصد رساندند.