ادغام سازمان های اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهرداری دزفول

با توجه به اساسنامه جدید سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص ادغام سازمان های تابعه شهرداری و تصویب اساسنامه پیشنهادی توسط شورای شهر دزفول، سازمان های تاکسیرانی و اتوبوسرانی شهرداری دزفول ادغام شده و تحت عنوان سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر فعالیت خواهند کرد.

صبح چهارشنبه مورخ ۱۲ تیرماه سال جاری با حضور شهردار دزفول، معاونین و جمعی از پرسنل شهرداری آیین معارفه این سازمان برگزار گردید و محمدعلی دوایی فر شهردار دزفول طی حکمی بهزاد شاهرخی فر را به عنوان سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری دزفول منصوب کرد.