ارتباط با ما

آدرس: دزفول بلوار شهدا روبروی گلزار شهید آباد سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی دزفول

کد پستی: ۶۴۶۱۸۳۵۱۷۷

شماره تماس: ۰۶۱۴۲۵۵۰۰۹۶

شماره فکس: ۰۶۱۴۲۵۵۰۰۹۷

پست الکترونیک: info@dezfultaxi.ir