ارتباط با ما

 • واحد تاکسیرانی:

  آدرس : دزفول بلوار شهدا روبروی گلزار شهید آباد

  کد پستی: ۶۴۶۱۸۳۵۱۷۷

  شماره تماس: ۰۶۱۴۲۵۵۰۰۹۶

  شماره فکس: ۰۶۱۴۲۵۵۰۰۹۷

  سامانه پیامک: ۳۰۰۰۲۷۶۶۷۷

  پست الکترونیک: info@dezfultaxi.ir


  واحد اتوبوسرانی:

  آدرس : دزفول خیابان پست بن بست ولایت

  کد پستی: ۶۴۶۱۶۶۹۹۱۹

  شماره تماس: ۰۶۱۴۲۴۲۰۵۴۳

  شماره فکس: ۰۶۱۴۲۴۲۰۵۴۵

  پست الکترونیک: Dezful.bus@Uicb.ir